Does this listing belong to your company? Click here to claim this listing.

NLP Practitioner Training Netherlands

Rijksweg Zuid 36, 6131 AP Sittard, The Netherlands 06-16608731
Visit Website Contact

NLP Practitioner Training Netherlands

Fit Education NLP Practitioner Training

Wat Is NLP?

NLP = VINDEN VAN OPLOSSINGEN.
Wie ben ik? – Wat wil ik?
Je bent wie je vandaag kiest te zijn, niet wie je gisteren was! Focus op wat je wilt in plaats van wat je niet wilt.

Wat ben ik? – Wat doe ik?
Ons leven is het resultaat zoals het nu is op basis van wat we ons hele leven gedaan hebben .

Hoe ben ik? – Wat krijg ik?
Als je hierop terugkijkt dan is je leven precies zoals je bedoeld hebt of juist niet.

WAAR GAAT NLP OVER?
Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken.
Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen: we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken.
NLP verkent en onderzoekt de relatie tussen hoe wij denken (Neuro), dus niet wat we denken, hoe wij communiceren (Lingustisch) en onze gedrags – en emotiepatronen (Programmeren).

VOOR WIE IS NLP BEDOELD?
Mijn uitgangspunt is; “NLP IS VOOR IEDEREEN” die op een of andere manier (iets) wil veranderen, verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak.

Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen.
Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden.

Mensen die NLP in hun leven hebben gentegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

Orde op zaken stellen.
Gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.
Doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.
Inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.
Observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.
Ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.
Aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.
Sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in jezelf en van conflicten die tussen mensen spelen
(leven in plaats van overleven).
Verder biedt NLP hulp bij o.a. machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobien, beheersingsdrang, trauma’s, ouder-kind-relaties, zelfbeperking, enz.

Beroepshalve biedt NLP een nieuwe soort competentie, vooral waar:

Gedrag en motivatie een bepalende rol spelen (leiding geven).
Kennisoverdracht centraal staat (presentatie, onderwijs).
Conflictsituaties gehanteerd worden.
Het belangrijk om mensen duurzaam te laten samenwerken, met behoud van hun eigen identiteit.

Return to Home Page from NLP Practitioner Training Netherlands


Website link Visit Link Here
Country NL
State / County / Province / Canton Sittard
Telephone 06-16608731
Country Netherlands
State/Province Limburg
distance: 3,540 Miles
Address Rijksweg Zuid 36, 6131 AP Sittard, The Netherlands
Category
Keywords        
No Feedback Received